Архів категорії: Розділ 2. Особливості обліку окремих видів діяльності та господарських операцій

Глава 28. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи

Автор | 25.01.2013

28.1. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСТЕ ТОВАРИСТВО ЯК ФОРМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Правові засади спільної діяльності регламентуються положеннями гл. 77 ЦКУ [37]. Однією з форм спільної діяльності є просте товариство (ПТ), і оскільки такі договори є найпоширенішими, далі йтиметься про них. Особливістю простого товариства є те, що за такими договорами сторони об’єднують свої вклади. У спрощеному… Читати далі »

Глава 27. Особливості бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Автор | 25.01.2013

27.1. ВИДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Сільськогосподарські підприємства є суб’єктами підприємницької діяльності. Їх види розрізняються і визначаються за формою власності та формою господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, ГКУ [38], а також законами України: про господарські товариства [69], про колективне сільськогосподарське підприємство [70], про сільськогосподарську кооперацію [80], про фермерське господарство [81], про пріоритетність… Читати далі »

Глава 26. Облік у ЗЕД

Автор | 25.01.2013

26.1. ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Згідно з п. 5 П(С)БО 21 [21] операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).При цьому під валютним курсом розуміється встановлений Національним… Читати далі »

Глава 25. Облік у будівництві

Автор | 25.01.2013

При веденні бухгалтерського обліку розрахунків за виконаними роботами та визначенні доходу підрядної організації слід керуватися положеннями П(С)БО 18 [18].Дохід за будівельним контрактом згідно з П (С)БО 18 [18] включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій і заохочувальних виплат за будівельним контрактом. Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою вартістю активів, які вже… Читати далі »

Глава 24. Особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

Автор | 25.01.2013

24.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності з надання послуг щодо задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Основні вимоги до роботи суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері ресторанного господарства, встановлено Правилами № 219 [156].Згідно з Правилами № 219 [156] підприємства ресторанного господарства поділяютьсяна такі… Читати далі »

Глава 23. Особливості обліку товарів у роздрібній торгівлі

Автор | 25.01.2013

23.1. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ: КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ Роздрібна торгівля – це сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Основним нормативним документом, що регулює здійснення торговельної діяльності, є Порядок № 833 [105] . Відповідно до п. 5 Порядку № 833 [105]… Читати далі »

Глава 22. Облік посередницьких операцій

Автор | 25.01.2013

22.1. ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ ДОГОВІР КОМІСІЇ У ЦКУ [37] договору комісії присвячено главу 69 “Комісія” (ст. 1011 – 1028). Згідно зі ст. 1011 Ц КУ [37] за договором комісії одна сторона (комісіонер)зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.Таким чином, сторонами… Читати далі »

Глава 21. Облік бартерних операцій

Автор | 25.01.2013

21.1. ПОНЯТТЯ БАРТЕРУ Питання правового регулювання укладення договорів міни (бартеру) висвітлено у двох кодексах – ЦКУ [37] і ГКУ [38] ( див. табл. 21.1). Таблиця 21.1 Особливості бартерних операцій, передбачені ЦКУ [37] і ГКУ [38] Вимоги, передбачені ЦКУ [37] та ГКУ [38] Нормативний документ Визначення договору міни (бартеру) За договором міни (бартеру) кожназі сторін зобов’язується… Читати далі »

Глава 20. Орендні операції

Автор | 25.01.2013

20.1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОРЕНДИ Правові засади договору оренди встановлено ЦКУ [37] і Законом про фінансовий лізинг [75].Відповідно до ст. 759 Ц КУ [37] за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і зберігає свій… Читати далі »

Глава 19. Давальницькі операції

Автор | 25.01.2013

19.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Операція з давальницькою сировиною – це операція з переробки (обробки, збагачення або використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою отримання готової продукції за відповідну плату. Для цілей податкового обліку до операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її… Читати далі »